Adlershof in numbers - International - Polski

Witamy w Adlershof!

Dane i fakty

Miasto nauki - Berlin Adlershof to przykład jednego z najbardziej spektakularnych sukcesów w zakresie wspierania nowoczesnych technologii w Niemczech i jednocześnie największy w Berlinie ośrodek mediów. Na powierzchni 4,2 km² zlokalizowanych jest 1 041 firm i placówek naukowych (stan na grudzień 2016 r.), zintegrowanych w ogólnej koncepcji urbanistycznej. Zatrudnionych jest tutaj 16 778 osób, poza tym uczy się tu 6 700 studentów.

Głównym ośrodkiem miasta jest park naukowo-technologiczny z ponad 512 firmami i dziesięcioma samodzielnymi instytutami badawczymi. Specjalizują się one w następujących dziedzinach:

Ponadto swoją siedzibę ma tutaj sześć wydziałów matematyczno-przyrodniczych Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (chemia, geografia, informatyka, matematyka, fizyka i psychologia). Miasto mediów mieści łącznie 147 firm. W bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka nauki, technologii i mediów znajdują się również 382 firmy rzemieślniczo-usługowe, sklepy, hotele, restauracje, a ponadto park przyrodniczo-krajobrazowy o powierzchni 66 ha i osiedle liczące 380 domów jednorodzinnych. Zlokalizowane tam spore powierzchnie umożliwią w przyszłości swobodny rozwój parku technologiczno-naukowego. Na powierzchni 14 hektara, obok kampusu Uniwersytetu Humboldta w najbliższym czasie powstanie 1 400 domków i mieszkań („Mieszkaj przy kampusie“), które pomieszczą około 2 500 osób.

Adlershof w liczbach (stan na 31.12.2016 r.)

Powierzchnia: 4,2 km²
Liczba miejsc pracy: 16 778
Firmy: 1 041
Jednostki naukowe: 16

 

Park naukowo-technologiczny

Firmy: 512
Pracownicy: 6 462
Filie: 45 firmy
Obroty (łącznie): 840,7 mln € (bez dofinansowań/środków zewnętrznych)

Placówki naukowe

Pozauniwersyteckie placówki badawcze
Liczba: 10
Pracownicy:1 732
Środki własne: 138,2 mln. €
Dofinansowanie/środki pozyskane od sponsorów: 48,9 mln €

Uniwersytet Humboldta w Berlinie
Liczba wydziałów: 6 (informatyka, matematyka, chemia, fizyka, geografia i psychologia)
Pracownicy: 1 045
Studenci: 6 700

Budżet:
Środki własne: 49 mln €
Środki pozyskane od sponsorów: 31,2 mln. €

 

Miasto mediów

Firmy: 147
Pracownicy: 2 253 (w tym także niezależni współpracownicy)
Obroty: 224,4 mln € (bez dofinansowań/środków zewnętrznych)

 

Rzemiosło i usługi

Przedsiębiorstwa i punkty: 382
Pracownicy: 5 286
Obroty i budżet w 2015 r.: 691,7 mln € (bez dofinansowań/środków zewnętrznych)

Kontakt

Dr. Peter Strunk
WISTA-MANAGEMENT GMBH
Executive Manager Communication

+49 30 6392-2225
+49 30 6392-2236