Adlershof in numbers - International - Türkçe

Adlershof' a Hoşgeldiniz!

Veri ve Gerçekler

Berlin Adlershof Bilim Kenti Almanya' daki yüksek teknolojinin en başarılı merkezleri arasındayken, aynı zamanda Berlin' in en büyük medya merkezidir. 4,2 km2 lik bir alanda ve genel şehircilik konsepti çerçevesinde 1.041 i işletme ve bilimsel kurum biraraya gelmiştir (rakam: Aralık 2016). Burada 16.778 insanın yanısıra 6.700 yüksek okul öğrencisi çalışmaktadır.

Bilim ve teknoloji parkının çekirdeğini 512 işletme ve 10 üniversite harici araştırma enstitüsü oluşturmaktadır. Ağırlık noktaları:

Buna Berlin Humboldt Üniversitesi' nin fen dalındaki 6 enstitüsü(Kimya, coğrafya, bilgisayar bilimi, matematik, fizik ve psikoloji) eklenmektedir. Medyaşehir' de 147 işletme bulunmaktadır. Bilim, teknoloji ve medyanın hemen yanıbaşında 382 sınai işletmesi, dükkan, otel, restoran, bir 66 ha büyüklüğündeki bir park ve 380 müstakil evden ibaret bir bütün oluşmuştur. Bilim ve teknoloji parkının büyümesi için burada geniş alanlar mevcuttur. 14 ha büyüklüğünde Humboldt Üniversitesi' nin çok yakınında bulunan bir bir alanda („Wohnen am Campus/Kampüsün Yanında Oturma“) adı altında gelecek senelerde takr. 2.500 insan için 1.400 daire inşa edilecektir.

Sayılarla Adlershof (31.12.2016 tarihi itibarıyla)

Alanı: 4,2 km²
Çalışan sayısı: 16.778
İşletme sayısı: 1.041
Bilimsel kurumlar: 16

 

Bilim ve Teknoloji Parkı

İşletme sayısı: 512
Çalışanlar sayısı 6.462
Yerleşimler: 45 işletme
Cirolar (toplam): 840,7 Mio. € (destek ödemeleri hariç)

Bilimsel Kurumlar

Üniversite harici araştırma kurumları
Sayı: 10
Çalışan sayısı: 1.732
Temel finansman: 138,2 Mio. €
Destek ve üçüncü kaynak ödemeleri: 48,9 Mio. €

Berlin Humboldt Üniversitesi
Enstitü sayısı: 6 (Bilgisayar bilimi, matematik, kimya, fizik, coğrafya ve psikoloji)
Çalışan sayısı: 1.045
Yüksek okul öğrencisi: 6.700

Bütçeler:
Temel finansman: 49 Mio. €
Üçüncü kaynak ödemeleri: 31,2 Mio. €

 

Medya Şehiri

İşletme sayısı: 147
Çalışan sayısı: 2.253 (serbest çalışanlar da dahil)
Cirolar: 224,4 Mio. € (destek ödemeleri hariç)

 

Sınai ve Hizmet Alanı

İşletmeler ve kurumlar: 382
Çalışan sayısı: 5.286
2015 ciro ve bütçesi: 691,7 Mio. € (destek ödemeleri hariç)

İletişim

Dr. Peter Strunk
WISTA-MANAGEMENT GMBH
Executive Manager Communication

+49 30 6392-2225
+49 30 6392-2236