Adlershof in numbers - International - Polski

Witamy w Adlershof!

Dane i fakty

Miasto nauki - Berlin Adlershof to przykład jednego z najbardziej spektakularnych sukcesów w zakresie wspierania nowoczesnych technologii w Niemczech i jednocześnie największy w Berlinie ośrodek mediów. Na powierzchni 4,2 km² zlokalizowanych jest 1 203 firm i placówek naukowych (stan na grudzień 2019 r.), zintegrowanych w ogólnej koncepcji urbanistycznej. Zatrudnionych jest tutaj 23 500 osób, poza tym uczy się tu 6 458 studentów.

Głównym ośrodkiem miasta jest park naukowo-technologiczny z ponad 556 firmami i samodzielnymi instytutami badawczymi. Specjalizują się one w następujących dziedzinach:

Ponadto swoją siedzibę ma tutaj sześć wydziałów matematyczno-przyrodniczych Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (chemia, geografia, informatyka, matematyka, fizyka i psychologia). Miasto mediów mieści łącznie 189 firm. W bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka nauki, technologii i mediów znajdują się również 454 firmy rzemieślniczo-usługowe, sklepy, hotele, restauracje, a ponadto park przyrodniczo-krajobrazowy o powierzchni 66 ha i osiedle liczące 380 domów jednorodzinnych. Zlokalizowane tam spore powierzchnie umożliwią w przyszłości swobodny rozwój parku technologiczno-naukowego. Na powierzchni 14 hektara, obok kampusu Uniwersytetu Humboldta w najbliższym czasie powstanie 1 400 domków i mieszkań („Mieszkaj przy kampusie“), które pomieszczą około 2 500 osób.

Adlershof w liczbach (stan na 31.12.2019 r.)

Powierzchnia: 4,2 km²
Liczba miejsc pracy: 23 500
Firmy: 1 189
Jednostki naukowe: 14

 

Park naukowo-technologiczny

Firmy: 548
Pracownicy: 7 945
Filie: 69 firmy
Obroty (łącznie): 1 027 mln € (bez dofinansowań/środków zewnętrznych)

Placówki naukowe

Pozauniwersyteckie placówki badawcze
Liczba: 8
Pracownicy: 1 851
Środki własne: 135,8 mln. €
Dofinansowanie/środki pozyskane od sponsorów: 80 mln €

Uniwersytet Humboldta w Berlinie
Liczba wydziałów: 6 (informatyka, matematyka, chemia, fizyka, geografia i psychologia)
Pracownicy: 980
Studenci: 6 458

Budżet:
Środki własne: 56 mln €
Środki pozyskane od sponsorów: 30,6 mln. €

 

Miasto mediów

Firmy: 189
Pracownicy: 2 960 (w tym także niezależni współpracownicy)
Obroty: 299,3 mln € (bez dofinansowań/środków zewnętrznych)

 

Rzemiosło i usługi

Przedsiębiorstwa i punkty: 454
Pracownicy: 9 764
Obroty: 1 006,1 mln € (bez dofinansowań/środków zewnętrznych)

Kontakt

Dr. Peter Strunk
WISTA Management GmbH
Executive Manager PR / Communication / Marketing

+49 30 6392-2225
+49 30 6392-2236