Adlershof in numbers - International - Polski

Witamy w Adlershof!

Dane i fakty

Miasto nauki - Berlin Adlershof to przykład jednego z najbardziej spektakularnych sukcesów w zakresie wspierania nowoczesnych technologii w Niemczech i jednocześnie największy w Berlinie ośrodek mediów. Na powierzchni 4,2 km² zlokalizowanych jest 1 144 firm i placówek naukowych (stan na grudzień 2018 r.), zintegrowanych w ogólnej koncepcji urbanistycznej. Zatrudnionych jest tutaj 19 400 osób, poza tym uczy się tu 6 330 studentów.

Głównym ośrodkiem miasta jest park naukowo-technologiczny z ponad 537 firmami i samodzielnymi instytutami badawczymi. Specjalizują się one w następujących dziedzinach:

Ponadto swoją siedzibę ma tutaj sześć wydziałów matematyczno-przyrodniczych Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (chemia, geografia, informatyka, matematyka, fizyka i psychologia). Miasto mediów mieści łącznie 170 firm. W bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka nauki, technologii i mediów znajdują się również 430 firmy rzemieślniczo-usługowe, sklepy, hotele, restauracje, a ponadto park przyrodniczo-krajobrazowy o powierzchni 66 ha i osiedle liczące 380 domów jednorodzinnych. Zlokalizowane tam spore powierzchnie umożliwią w przyszłości swobodny rozwój parku technologiczno-naukowego. Na powierzchni 14 hektara, obok kampusu Uniwersytetu Humboldta w najbliższym czasie powstanie 1 400 domków i mieszkań („Mieszkaj przy kampusie“), które pomieszczą około 2 500 osób.

Adlershof w liczbach (stan na 31.12.2018 r.)

Powierzchnia: 4,2 km²
Liczba miejsc pracy: 19 388
Firmy: 1 128
Jednostki naukowe: 16

 

Park naukowo-technologiczny

Firmy: 527
Pracownicy: 7 402
Filie: 50 firmy
Obroty (łącznie): 970,7 mln € (bez dofinansowań/środków zewnętrznych)

Placówki naukowe

Pozauniwersyteckie placówki badawcze
Liczba: 10
Pracownicy: 1 751
Środki własne: 135,6 mln. €
Dofinansowanie/środki pozyskane od sponsorów: 81,7 mln €

Uniwersytet Humboldta w Berlinie
Liczba wydziałów: 6 (informatyka, matematyka, chemia, fizyka, geografia i psychologia)
Pracownicy: 976
Studenci: 6 330

Budżet:
Środki własne: 50 mln €
Środki pozyskane od sponsorów: 32 mln. €

 

Miasto mediów

Firmy: 170
Pracownicy: 2 715 (w tym także niezależni współpracownicy)
Obroty: 254,9 mln € (bez dofinansowań/środków zewnętrznych)

 

Rzemiosło i usługi

Przedsiębiorstwa i punkty: 431
Pracownicy: 6 544
Obroty: 911,2 mln € (bez dofinansowań/środków zewnętrznych)

Kontakt

Dr. Peter Strunk
WISTA Management GmbH
Executive Manager PR / Communication / Marketing

+49 30 6392-2225
+49 30 6392-2236