Adlershof in numbers - International - Türkçe

Adlershof' a Hoşgeldiniz!

Veri ve Gerçekler

Berlin Adlershof Bilim Kenti Almanya' daki yüksek teknolojinin en başarılı merkezleri arasındayken, aynı zamanda Berlin' in en büyük medya merkezidir. 4,2 km2 lik bir alanda ve genel şehircilik konsepti çerçevesinde 1.144 i işletme ve bilimsel kurum biraraya gelmiştir (rakam: Aralık 2018). Burada 19.400 insanın yanısıra 6.330 yüksek okul öğrencisi çalışmaktadır.

Bilim ve teknoloji parkının çekirdeğini 537 işletme ve üniversite harici araştırma enstitüsü oluşturmaktadır. Ağırlık noktaları:

Buna Berlin Humboldt Üniversitesi' nin fen dalındaki 6 enstitüsü (Kimya, coğrafya, bilgisayar bilimi, matematik, fizik ve psikoloji) eklenmektedir. Medyaşehir' de 170 işletme bulunmaktadır. Bilim, teknoloji ve medyanın hemen yanıbaşında 430 sınai işletmesi, dükkan, otel, restoran, bir 66 ha büyüklüğündeki bir park ve 380 müstakil evden ibaret bir bütün oluşmuştur. Bilim ve teknoloji parkının büyümesi için burada geniş alanlar mevcuttur. 14 ha büyüklüğünde Humboldt Üniversitesi' nin çok yakınında bulunan bir bir alanda („Wohnen am Campus/Kampüsün Yanında Oturma“) adı altında gelecek senelerde takr. 2.500 insan için 1.400 daire inşa edilecektir.

Sayılarla Adlershof (31.12.2018 tarihi itibarıyla)

Alanı: 4,2 km²
Çalışan sayısı: 19.388
İşletme sayısı: 1.128
Bilimsel kurumlar: 16

 

Bilim ve Teknoloji Parkı

İşletme sayısı: 527
Çalışanlar sayısı 7.402
Yerleşimler: 50 işletme
Cirolar (toplam): 970,7 Mio. € (destek ödemeleri hariç)

Bilimsel Kurumlar

Üniversite harici araştırma kurumları
Sayı: 10
Çalışan sayısı: 1.751
Temel finansman: 135,6 Mio. €
Destek ve üçüncü kaynak ödemeleri: 81,7 Mio. €

Berlin Humboldt Üniversitesi
Enstitü sayısı: 6 (Bilgisayar bilimi, matematik, kimya, fizik, coğrafya ve psikoloji)
Çalışan sayısı: 976
Yüksek okul öğrencisi: 6.330

Bütçeler:
Temel finansman: 50 Mio. €
Üçüncü kaynak ödemeleri: 32 Mio. €

 

Medya Şehiri

İşletme sayısı: 170
Çalışan sayısı: 2.715 (serbest çalışanlar da dahil)
Cirolar: 254,9 Mio. € (destek ödemeleri hariç)

 

Sınai ve Hizmet Alanı

İşletmeler ve kurumlar: 431
Çalışan sayısı: 6.544
Cirolar: 911,2 Mio. € (destek ödemeleri hariç)

İletişim

Dr. Peter Strunk
WISTA Management GmbH
Executive Manager PR / Communication / Marketing

+49 30 6392-2225
+49 30 6392-2236